21 KARAKTERISTIK YAHUDI DALAM AL QURAN

KETIKA Nabi Yusuf AS. dan keluarganya berada dalam keadaan ekonomi yang kurang, beliau selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka dengan teganya membuang Nabi Yusuf ke sumur. Namun, ketika Nabi Yusuf sudah berjaya, beliau sama sekali tidak menyimpan dendam kepada saudaranya tersebut. Bahkan, beliau memaafkan kesalahan saudaranya itu.

Itulah sekilas mengenai kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf. Kisah ini bertolak belakang dengan kaum Yahudi. Yang kini kaum tersebut mulai menguasai dunia. Mereka juga memiliki kisah hidup yang amat sulit. Namun, kesulitan mereka disebabkan sikap ketidaktaatan mereka kepada Allah. Ketika kini mereka berada dalam kejayaan, mereka masih menyimpan dendamnya untuk membayar rasa susah mereka di masa lalu.

Dalam al-Qur’an, Allah SWT telah menerangkan karakteristik yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Berdasarkan dari kitab tafsir al-Qur’an karya Syaikh Musthafa Al-Maraghi telah berhasil menyusun format mengenai karakteristik dari kaum yang mengaku “Bangsa Pilihan Tuhan,” itu. Sedikitnya ada 21 karakteristik Yahudi dalam al-Qur’an yang berhasil disusun, yaitu:

1. Pertama kali kafir kepada Muhammad sallalahu ‘alaihi wa sallam. (QS. Al-Baqarah/2: 41).

2. Suka memutarbalikkan kebenaran. (QS. Al-Baqarah/2: 42).

3. Diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir. (QS. Al-Baqarah/2: 49).

4. Diperintahkan untuk melakukan bunuh diri massal. (QS. Al-Baqarah/2: 54).

5. Mengingkari sifat ghaib dan berpaham materialisme. (QS. Al-Baqarah/2: 55-56).

6. Cepat melanggar janji Allah. (QS. Al-Baqarah/2: 64).

7. Paling suka mempermainkan perintah Nabinya. (QS. Al-Baqarah/2: 67-71).

8. Paling keras menolak kebenaran Ilahi. (QS. Al-Baqarah/2: 74).

9. Paling suka mengatur tipu daya. (QS. Al-Baqarah/2: 76).

10. Suka memperjualbelikan agama Allah. (QS. Al-Baqarah/2: 79).

11. Beranggapan tidak disentuh neraka kecuali sebentar. (QS. Al-Baqarah/2: 80-81).

12. Paling senang bermusuhan sesamanya. (QS. Al-Baqarah/2: 84-85).

13. Paling rakus terhadap kesenangan dunia dan takut mati. (QS. Al-Baqarah/2: 96).

14. Tidak mengakui agama Nashrani. (QS. Al-Baqarah/2: 113).

15. Menjadikan agama sebagai alat kebohongan. (QS. Ali-Imraan/3: 23-24).

16. Terlarang kaum mukminin untuk bersetia kawan. (QS. Ali-Imraan/3: 28).

17. Ingin membuat agama lain sebagai tandingan Islam. (QS. Ali-Imraan/3: 83-85).

18. Senang mengejek dan mempermainkan agama Islam. (QS. Al-Maidah/5: 58).

19. Gemar membangkitkan peperangan. (QS. Al-Maidah/5: 64).

20. Mau bekerjasama dengan musuh-musuh agama demi menghancurkan Islam. (QS.

Al-Maidah/5: 80).

21. Paling keras permusuhannya terhadap Islam. (QS. Al-Maidah/5: 82). [rika/islampos/harun-lubis/anesularnaga]

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

ISRAEL TELAH LAKUKAN 800 SERANGAN UDARA DI JALUR GAZA

Read Next

DILARANG PUASA, MAHASISWA MUSLIM DI XINJIANG DIPAKSA MAKAN BARENG PROFESOR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =