SAHABAT YANG DIGELARI AS-SHIDDIQ

SAHABAT YANG DIGELARI AS-SHIDDIQ

JIC – Abu Bakar Ash-Shiddiq khalifah Rasulullah. Ia merupakan khalifah pertama sepeninggal Rasulullah. Digelari Ash-Shiddiq karena pertama kali dan yang bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah SAW, serta selalu bersikap jujur dan benar.

Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih dari Aisyah, dia berkata: Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah melantunkan satu syair pun di masa Jahiliyah dan tidak pula di masa Islam. Dia dan Utsman tidak pernah minum minuman keras di zaman Jahiliyah.

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, Abu Bakar sama sekali tidak pernah mengucapkan syair. Diriwayatkan pula dari Abu Al-Aliyyah Ar-Rayahi, dia berkata: Dikatakan kepada Abu Bakar di tengah sekumpulan sahabiyah Rasulullah SAW: Apakah kamu pernah meminum minuman keras di zaman Jahiliyah? Dia berkata, “Saya berlindung kepada Allah dari perbuatan itu!”

Kemudian dikatakan kepadanya: “Mengapa tidak kamu lakukan itu?” Dia berkata, “Saya menjaga kehormatan saya, saya menjaga kepribadian saya, sebab orang yang minum minuman keras adalah orang yang menyia-nyiakan kehormatan dan kepribadiannya.” Ar-Rayahi berkata: Perkataan itu didengar Rasulullah dan dia bersabda, “Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar.” Hadits ini adalah hadits mursal dan gharib baik sanad dan matannya.

Sumber: Islamedia.id

Jakarta Islamic Centre

Read Previous

DIDIKLAH ANAK AGAR PATUH PADA ORANG TUA TANPA PAKSAAN

Read Next

KEMENAG DORONG KERUKUNAN BERAGAMA LEWAT JURNALIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 15 =