1. Home
  2. Hawa Inspirator Wanita Shalihah

Tag: Hawa Inspirator Wanita Shalihah

WANITA YANG PERTAMA KALI MASUK SURGA

WANITA YANG PERTAMA KALI MASUK SURGA

JIC – Wanita yang diperkenankan masuk surga pertama kali adalah seorang wanita yang bernama Muti’ah. Kaget? Sama seperti Siti Fatimah ketika itu, yang mengira dirinyalah yang pertama kali masuk surga. Siapakah Muti’ah? Karena rasa penasaran…

Read More
UMMU SYURAIK, WANITA MUKMINAH YANG DISEBUT DALAM AL-QUR’AN

UMMU SYURAIK, WANITA MUKMINAH YANG DISEBUT DALAM AL-QUR’AN

JIC – Nama aslinya adalah Ghaziyah bintu Jabir bin Hakim ad-Dausiyyah, atau lebih dikenal dengan gelar Ummu Syuraik. Ia adalah salah seorang wanita Quraisy yang berasal dari kabilah Ghathafan yang sangat disegani oleh bangsa arab…

Read More
HAWA INSPIRATOR WANITA SHALIHAH

HAWA INSPIRATOR WANITA SHALIHAH

JIC – Saat disebut “wanita shalihah”, yang sering kali dijadikan inspirator oleh kebanyakan wanita muslimah adalah: Asiah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad dan Aisyah binti Abu Bakar. Namun, tulisan ini justru…

Read More