Tag: INI CARA ISTIQAMAH DALAM BERIBADAH

ISTIQAMAH DAN LIMPAHAN REZEKI

JIC – Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran (ketaatan). Ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqamah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki namun dalam […]

MEMURNIKAN KEIKHLASAN IBADAH KEPADA ALLAH SWT

JIC – Pujian dan perkataan orang lain terhadap seseorang merupakan suatu hal yang pada umumnya disenangi oleh manusia. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan ketika ditanya tentang seseorang yang beramal kebaikan kemudian ia dipuji oleh manusia karenanya, beliau menjawab, “Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin.” (HR. Muslim) Begitu pula sebaliknya, celaan dari orang lain […]

ILMU, KEKUATAN DAN PENGALAMAN DIRI BUKAN KUNCI SUKSES IBADAH

JIC – Ramadhan iya bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim, hanya dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan penuh barokah ini. Memasuki bulan ramadhan syiar kita adalah “lā haula walā quwata illā billāh”, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allāh SWT. Dalam ibadah kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita saja, […]

INI CARA ISTIQAMAH DALAM BERIBADAH

JIC – Istiqamah adalah sikap hidup yang harus ditempuh seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini. Ia berjalan lurus ke depan meraih keridhaan Allah tanpa menengok lagi ke jalan yang lain. Menurut Imam Al Qurthubi, istiqamah adalah terus menerus di suatu arah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri; maka tetap istiqamahlah dalam menaati perintah Allah. […]