1. Home
  2. Wanita hebat dibelakang Umar bin Abdul Aziz

Tag: Wanita hebat dibelakang Umar bin Abdul Aziz

UMMU KULTSUM, WANITA HIJRAH MEMBAWA 2 UNTA (PART I)

UMMU KULTSUM, WANITA HIJRAH MEMBAWA 2 UNTA (PART I)

JIC – Ketika siang yang begitu terik Ummu Kultsum berjalan sambil menundukkan kepala untuk melindungi matanya dari debu yang mengepul. Dia hendak berbelanja keperluan sehari-harinya di pasar. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang…

Read More
SHAFIYYAH WANITA PERKASA DIDIK ANAK DENGAN KETEGASAN

SHAFIYYAH WANITA PERKASA DIDIK ANAK DENGAN KETEGASAN

JIC – Hari itu Bukit Uhud bergemuruh. Tentara Muslim yang hampir memenangkan pertempuran berbalik tersudut lantaran tentara pemanah tersilau ghanimah hingga melanggar perintah Rasulullah saw untuk tetap di posisi. Seorang wanita paruh baya dengan geram memegang tombak…

Read More
WANITA YANG IKUT PERANG ZAMAN RASULULLAH

WANITA YANG IKUT PERANG ZAMAN RASULULLAH

JIC – Seorang wanita biasanya tak pernah diikutsertakan dalam pekerjaan fisik. Mereka lebih sering terlibat di belakang layar, ketimbang mendukung di garis depan. Tahukah Anda, ternyata pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok wanita yang senang…

Read More
JUWAIRIYYAH BINTI AL HARITS

JUWAIRIYYAH BINTI AL HARITS

JIC – Beliau adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Beliau termasuk wanita yang ditawan tatkala kaum muslimin mengalahkan Bani Mushthaliq pada saat perang Muraisi’ Hasil…

Read More
WANITA TELADAN HINGGA DATANG HARI KIAMAT

WANITA TELADAN HINGGA DATANG HARI KIAMAT

JIC – Sesungguhnya Allah berulang kali memuji para wanita yang saleh dan beriman. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim: 11 “Allah telah menciptakan satu contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu perempuan (istri) Fir’aun ketika berdoa, ‘Wahai…

Read More
UMMU ‘IMAARAH, WANITA GAGAH YANG IKUT BERLAGA DALAM KANCAH PEPERANGAN

UMMU ‘IMAARAH, WANITA GAGAH YANG IKUT BERLAGA DALAM KANCAH PEPERANGAN

JIC – Allah SWT menciptakan perempuan dengan karakter bawaan yang berbeda-beda, dan perbedaan ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan apalagi sampai dinyatakan sebagai ‘perempuan kurang izzah atau iffah’, seperti tokoh shahabiah yang satu ini. Nama…

Read More
SIAPA WANITA DIBALIK KEHEBATAN UMAR BIN ABDUL AZIZ?

SIAPA WANITA DIBALIK KEHEBATAN UMAR BIN ABDUL AZIZ?

DETIKISLAM.COM – Ketika mendengar suaminya menjadi khafilah baru, Fatimah sangat terkejut. Namun ia lebih terkejut ketika tahu kalau suaminya itu dikabarkan menolak segala fasilitas istana. Umar bin Abdul Aziz memilih menunggang keledai untuk kendaraan sehari-hari,…

Read More