Tag: Wanita hebat dibelakang Umar bin Abdul Aziz

UMMU KULTSUM, WANITA HIJRAH MEMBAWA 2 UNTA (PART I)

JIC – Ketika siang yang begitu terik Ummu Kultsum berjalan sambil menundukkan kepala untuk melindungi matanya dari debu yang mengepul. Dia hendak berbelanja keperluan sehari-harinya di pasar. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang sedang memukuli seorang pria. Pria itu dipukuli oleh kaum kafir karena mengikuti ajaran Rasulullah. Pria itu akan berhenti dipukuli apabila […]

SHAFIYYAH WANITA PERKASA DIDIK ANAK DENGAN KETEGASAN

JIC – Hari itu Bukit Uhud bergemuruh. Tentara Muslim yang hampir memenangkan pertempuran berbalik tersudut lantaran tentara pemanah tersilau ghanimah hingga melanggar perintah Rasulullah saw untuk tetap di posisi. Seorang wanita paruh baya dengan geram memegang tombak untuk melindungi Rasulullah. Diacungkannya tombak itu ke arah pasukan Muslim yang mundur ke belakang seraya berkata, “Apakah kalian hendak meninggalkan […]

WANITA YANG IKUT PERANG ZAMAN RASULULLAH

JIC – Seorang wanita biasanya tak pernah diikutsertakan dalam pekerjaan fisik. Mereka lebih sering terlibat di belakang layar, ketimbang mendukung di garis depan. Tahukah Anda, ternyata pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok wanita yang senang sekali saat mendapat seruan jihad. Padahal, Rasulullah tidak menyarankan seruan jihad itu, untuk mereka. Dia adalah Ummu Ziyad, seorang wanita dari […]

JUWAIRIYYAH BINTI AL HARITS

JIC – Beliau adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Beliau termasuk wanita yang ditawan tatkala kaum muslimin mengalahkan Bani Mushthaliq pada saat perang Muraisi’ Hasil undian Juwairiyah adalah bagian untuk Tsabit bin Qais bin Syamas atau anak pamannya, tatkala itu Juwairiyah berumur 20 tahun. Dan […]

WANITA TELADAN HINGGA DATANG HARI KIAMAT

JIC – Sesungguhnya Allah berulang kali memuji para wanita yang saleh dan beriman. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim: 11 “Allah telah menciptakan satu contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu perempuan (istri) Fir’aun ketika berdoa, ‘Wahai Tuhanku, bangunkanlah buatku sebuah rumah yang dekat dengan-Mu di surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku […]

UMMU ‘IMAARAH, WANITA GAGAH YANG IKUT BERLAGA DALAM KANCAH PEPERANGAN

JIC – Allah SWT menciptakan perempuan dengan karakter bawaan yang berbeda-beda, dan perbedaan ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan apalagi sampai dinyatakan sebagai ‘perempuan kurang izzah atau iffah’, seperti tokoh shahabiah yang satu ini. Nama lengkap Ummu ‘Imaarah adalah Nusaibah binti Ka’ab bin Amru bin Auf bin Madzul Al-Anshariyah. Ia merupakan salah seorang wanita Madinah, […]

SIAPA WANITA DIBALIK KEHEBATAN UMAR BIN ABDUL AZIZ?

DETIKISLAM.COM – Ketika mendengar suaminya menjadi khafilah baru, Fatimah sangat terkejut. Namun ia lebih terkejut ketika tahu kalau suaminya itu dikabarkan menolak segala fasilitas istana. Umar bin Abdul Aziz memilih menunggang keledai untuk kendaraan sehari-hari, membatalkan acara pelantikan dirinya sebagai khalifah yang akan diadakan besar-besaran dan penuh kemewahan. Sungguh Fatimah heran dan tidak percaya mendengar […]