1. Home
  2. Wanita yang Mendapat Air Minum dari Langit

Tag: Wanita yang Mendapat Air Minum dari Langit

UMMU KULTSUM, WANITA HIJRAH MEMBAWA 2 UNTA (PART I)

UMMU KULTSUM, WANITA HIJRAH MEMBAWA 2 UNTA (PART I)

JIC – Ketika siang yang begitu terik Ummu Kultsum berjalan sambil menundukkan kepala untuk melindungi matanya dari debu yang mengepul. Dia hendak berbelanja keperluan sehari-harinya di pasar. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang…

Read More
JUWAIRIYYAH BINTI AL HARITS

JUWAIRIYYAH BINTI AL HARITS

JIC – Beliau adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Beliau termasuk wanita yang ditawan tatkala kaum muslimin mengalahkan Bani Mushthaliq pada saat perang Muraisi’ Hasil…

Read More
WANITA YANG MENDAPAT AIR MINUM DARI LANGIT

WANITA YANG MENDAPAT AIR MINUM DARI LANGIT

JIC – Semangat Ghaziyah binti Jabir dalam menyebarkan Islam begitu luar biasa. Sejak  menetapkan Islam menjadi agamanya, sejak itu pula ia berketetapan hati untuk menyebarkan agama tauhid itu. Ia serahkan seluruh hidupnya untuk Islam. Agama…

Read More